Dhamaru hand-trommel
lang-leven knoop
Tibetaanse Lamadans

&
Zandmandala's

Tibetaanse lange hoorn
       

 

Zandmandala's


Een nauwkeurig raster helpt om de mandala van exacte afmetingen te maken    

Met uiterste precisie brengen de monniken een stroom gekleurde zandkorreltjes via een metalen buisje op de juiste plaats in de mandala. Mond- en neuskapjes moeten verhinderen dat het zand van zijn plaats wordt geblazen en het patroon van de mandala verstoord…

Gezegend zand

Een zandmandala is een symbolische weergave, gemaakt van gekleurd zand, van een zuivere wereld waarin iedereen gelukkig is en geen lijden ondergaat. Het is de omgeving die een Boeddha, een volledig verlicht wezen, ervaart.
Dagenlang zijn de monniken onafgebroken geconcentreerd bezig om de geometrische patronen op te bouwen en in te vullen met gekleurd zand. Het maken van een mandala gaat gepaard met Tibetaans boeddhistische rituelen, zoals zegenen van het zand en het reciteren van gebeden en mantra’s.

Als de zandmandala klaar is en alle rituelen goed zijn uitgevoerd, wordt het gezegende zand bijeen geveegd en uitgestrooid boven stromend water in de buurt. Hiermee wordt de vergankelijkheid van het leven gesymboliseerd, en probeert men de waterwezens gunstig te stemmen. Deze waterwezens, naga’s genoemd, kunnen bijvoorbeeld zorgen dat er regen op de juiste tijden valt, zodat er goede oogsten zullen zijn en welvaart.

Een heilzame werking

Een zandmandala drukt uitsluitend heilzame, positieve dingen uit en staat geheel in het teken van het welzijn van iedereen, ongeacht cultuur, leefwijze of religie. Hierdoor gelooft men in het Tibetaans Boeddhisme dat het kijken naar een zandmandala ook een positieve invloed heeft op de toeschouwers en niet alleen voor de monniken die de mandala maken.

Er wordt gezegd dat het gezegende zand zoveel kracht heeft dat wanneer het op de kruin wordt gelegd van iemand die net is overleden, deze persoon alleen daardoor al een gunstige wedergeboorte verkrijgt.

De monniken van het Gajang Tsawa Khamtsen in het Ganden klooster hebben de positieve kracht van de zandmandala’s aan den lijve ondervonden. Op de plaats waar hun klooster staat – in Mundgod in Zuid-India - was het lange tijd erg moeilijk om goede oogsten te krijgen. De regen viel precies op de verkeerde tijden. Nadat ze een aantal zandmandala’s hadden gemaakt en het gezegende zand aan de waterwezens hadden geofferd, kwam er weer tijdige regen en ging het veel beter met de gewassen.

Eerst het raster...
Opvullen van de zandmandlala

Dagenlang opvullen...


Chenrezig mandala

Voor foto's over het maken van zandmandala's in 2005, zie deze weblog over Nijmegen en de website Zandmandala Arnhem, beide met veel foto's! Zie ook deze online videoreportage van omroep Amersfoort van november 2008.

Hier vindt u een korte video-impressie van het maken
van een zandmandala door de monniken.
De filmpjes zijn in het Windows Media formaat (WMV)
en verschillen alleen in de mate van compressie.
En na korte tijd bijeenvegen
om vergankelijkheid te symboliseren.